Blocky Rabbit Tower

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con thỏ nhỏ này phải đi không mệt mỏi thông qua một loạt các cấu trúc khổng lồ trong ba chiều. Nhảy để nhảy, sẽ đi lên về phía tháp, nhưng nó sẽ phải xem nơi nó đặt chân, bởi vì lối đi đầy bẫy. Điều quan trọng là không được mang đi bởi sự vội vàng và di chuyển chậm.