Blocky Cars in Real World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những chiếc xe thông cảm, dũng cảm và không thể phá hủy được làm bằng khối màu sắc đã xâm chiếm thế giới thực, và tất cả đều dành cho họ. Họ sẽ có thể di chuyển trên các đường phố với tốc độ cao và tự khởi động trên các đường dốc để tới những đám mây ở ba chiều ấn tượng.