Block's Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng điều khiển lưới mà bạn phải điền vào với các phần khác nhau của màu sắc sẽ đi ra. Bạn phải cố gắng tham gia với họ để họ điền vào một hàng, theo chiều dọc hoặc ngang. Khi điều đó xảy ra, các khối sẽ biến mất. Và đó là một điều tốt, bởi vì nếu bạn điền vào bảng điều khiển quá nhiều, trò chơi sẽ kết thúc.