Blockemon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vì vậy, những sinh vật kỳ lạ này có thể nhận được tất cả các sức mạnh cần thiết để chống lại cái ác, bạn sẽ phải giải quyết hai tấm với phong cách cổ điển của Tetris, các mảnh ghép trong cùng một dòng cho đến khi nó biến mất, tránh mọi lúc sự tích tụ dừng trò chơi.