Block N Roll

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối cho đến khi nó rơi vào hố đen, khi bạn tiến bộ sẽ có cầu, phá vỡ hộp, di chuyển ... Bạn có 33 cấp độ mỗi với một chìa khóa để khi bạn quay trở lại để chơi.