Blobs Plops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Une bong bóng và nhận được chúng từ bùng nổ. Hàng chục giọt esputarán sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt triệt để phần còn lại của các bong bóng xuất hiện trên diễn đàn. Các juntes hơn, lớn hơn thảm họa kết quả. Và mặc chiếc áo mưa!.