Blast Magus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để trở thành một nhà ảo thuật, họ thiếu bóng. Và không đủ để họ có, bạn cũng cần phải biết làm thế nào để xử lý. Đó là, gia nhập chúng thành các nhóm theo màu sắc và hình dạng. Và trong sáp nhập của họ, đạt được một lễ hội chính hãng của pháo hoa. Các vụ cháy ngày càng nhiều esputen vài điểm nhiều hơn và Majo hơn sẽ là nhà ảo thuật.