Blappy Blaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thời gian vụng về vụng về của bạn, bạn sẽ tìm thấy những rào cản hình thành các hình khối được đánh số. Những con số này là số lần bạn phải bắn vào khối đặc biệt đó để có thể vượt qua rào chắn. Tính toán khoảng cách và tốc độ để bạn không bị sập và di chuyển mà không cần nhìn lại.