Black Panther Vibranium Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Black Panther, các anh hùng Black Panther Marvel đi vào rừng để xác định vị trí và thu hồi Vibranium mạnh mẽ mà Krawl bị đánh cắp. Để làm điều này, bạn sẽ phải đối mặt tay sai của mình và phát hiện thép quý, độ phân giải trước của một khóa bí mật. Đừng quên để nạp năng lượng của bạn sau mỗi trận chiến và phân phối Black Panther phong cách công bằng.