black ops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính Mỹ, những người phải tìm thấy bằng chứng về vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, trên màn hình đầu tiên cho bạn từng bước làm thế nào để chơi.