Black Knight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là Black Knight. Và bạn đang ở ngay giữa một trận chiến tuyệt vời. Bạn một mình chống lại toàn bộ quân đội. Bạn phải chú ý đến cả hai bên màn hình của bạn, bởi vì bất cứ lúc nào một hoặc nhiều kẻ thù sẽ xuất hiện mà bạn sẽ phải nhận được với một đột quỵ thanh kiếm nhất định, trực tiếp và khô.