Bits and Bricks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành kỹ năng lập trình của bạn để cố gắng đưa chú robot dễ thương này về đích trên mỗi màn hình. Suy nghĩ về mỗi bước di chuyển để đặt đúng ô và số lần bạn sẽ phải thực hiện hành động.