Bite My Fingers!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngón tay vào miệng của con quái vật và đưa họ ra trước khi họ đóng răng và bạn xâm phạm. Thời gian hơn bạn nhận được để tránh tình trạng lộn xộn, nhiều hơn sẽ tích lũy điểm.