Billiards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai loại trò chơi hồ bơi trong một. Việc đầu tiên luôn luôn là như nhau, nơi bạn phải đặt các quả bóng sọc hoặc mịn và người khác có thể đặt bất kỳ quả bóng đó sẽ ghi bàn giống nhau.