Billiards Master Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nghe như là một bi-da chuyên nghiệp ở hai chế độ khác nhau và các tùy chọn để chơi một mình hoặc với một người bạn. Và các quy tắc và biết, cố gắng đưa quả bóng của bạn trước khi đối thủ của bạn.