Billiard Blitz Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gửi những thách thức của trò chơi hồ bơi này. Bạn có một phút hoặc ít hơn để đặt tất cả các quả bóng trong các lỗ tương ứng của họ. Bạn phải tính toán hướng, khoảng cách và lực lượng trước khi đánh bi cái với cue. Tập trung và không nghĩ rằng thời gian đang cạn kiệt.