Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một cuộc đi bộ trong dưới cùng bikini có mặt nguy hiểm của nó. Khi bạn đi bộ mà không dừng lại, bạn phải đi tránh các sinh vật có ý định xấu, sạt lở đất hoặc tùy chọn không tốt khác. Nói điều đó cho Spongebob, tốt hơn được biết đến như SpongeBob. Và tôi sẽ nói với bạn!.