Bike Rider 2 Armageddon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của xe đua bầu không khí khải huyền là không đủ để là nhanh nhất, chọn tùy chọn turbo và giành chiến thắng. Bên cạnh đó bạn có thể hạ gục đối thủ của bạn với sự giúp đỡ của một cỗ khổng lồ hay bất kỳ dụng cụ sinh tử. Không ai nói rằng bạn phải chơi sạch. Đó cũng là niềm vui hơn.