Big Hunter Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thợ săn dũng cảm sẵn sàng ký sinh trên thịt voi ma mút. Bạn sẽ phải ném giáo bạn như mục tiêu thường xuyên khi cần thiết và tốt để giết con vật. Bạn sẽ phải tích lũy điểm và mức độ với những thách thức mới, chẳng hạn như có một phút duy nhất hoặc kho giới hạn để đạt được mục tiêu của bạn.