Big Big Baller

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chu vi háu ăn cuộn tự do qua một thành phố với một mục đích duy nhất: để có được số lượng người, đối tượng, nhà cửa, ô tô và cột đèn tối đa để bám vào nó khi nó phát triển và phát triển. Bạn chỉ cần cẩn thận với những quả bóng đen, có khả năng làm cho bạn biến mất.