Bffs Wedding Prep

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel được kết hôn và bạn bè của cô Elsa sẽ là phù dâu. Cả hai đều rất vui mừng và muốn trở thành ngày tốt đẹp trong câu hỏi. Góp phần vào hạnh phúc của họ bằng cách chọn những bộ quần áo tốt nhất và tiện ích nổi bật nhất cho mỗi người.