Bffs Summer Festivals Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là mùa hè và các lễ hội tương ứng đến. Elsa và Moana sẵn sàng đến thăm tất cả. Họ đã coi đó là một thách thức thực sự. Và để đạt được nó, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn trang điểm và quần áo nhẹ có thể chịu được sự nhộn nhịp và không có dấu hiệu xấu đi cho đến tháng Chín.