Bffs Stylish Orchids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai Công chúa Disney này đã quyết định rằng sử dụng hình dạng và màu sắc của hoa lan làm nền tảng cho việc in và màu sắc trang phục của họ là một ý tưởng tốt. Và nó là! Nhiều như để mang lại cho nó thành hiện thực và tăng sức mạnh của nó với một trang điểm khuôn mặt đẹp và tốt.