Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Những người bạn tốt nhận ra rằng họ chia sẻ một niềm đam mê: quần jean trang trí với patchowrk. Họ đã quyết định để trao đổi chúng với nhau và chọn phần còn lại trang phục tốt nhất của trò chơi làm cho hàng may mặc trong câu hỏi.