BFF's Patchwork Jeans

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người bạn tốt nhận ra rằng họ chia sẻ một niềm đam mê: quần jean trang trí với patchowrk. Họ đã quyết định để trao đổi chúng với nhau và chọn phần còn lại trang phục tốt nhất của trò chơi làm cho hàng may mặc trong câu hỏi.