Bff's Glossy Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn tốt mãi mãi yêu mặt bẩn cố gắng khác nhau làm cho up. Không có vấn đề như thế nào thái quá nó có thể, họ sẽ dành thời gian tuyệt vời chơi với màu sắc, nhấp nháy và tông màu.