Bff's Crazy Shopping Spree

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa này đã quyết định đi mua sắm và tận hưởng quá trình này. Nhưng nó không đáng để làm theo bất kỳ cách nào, trước khi có luật phải thông qua nhà tạo mẫu để trải qua một phiên trang điểm chi tiết và làm móng khác, chọn màu sắc đẹp nhất và hạt sáng nhất. Cuối cùng, nó là đẹp nhất có thể.