BFFs Breakup Guide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gần đây bạn có tan vỡ trái tim và bạn không thấy chính mình? Hãy để những người này, những người bạn tốt nhất của bạn, giúp bạn vượt qua đồ uống xấu: Đầu tiên với khuôn mặt sạch sẽ. Sau đó với một buổi trang điểm lộng lẫy. Và cuối cùng với chuyến thăm tủ quần áo để chọn quần áo vui vẻ. Khi bạn hoàn thành, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.