BFFs Blog Swap

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moana có một blog thời trang và là một trong du lịch Elsa. Họ quyết định trao đổi chúng cho một vài ngày, do đó ai sẽ phải thích ứng với chủ đề của người khác để tạo cập nhật blog với những điều mới mẻ, sảng khoái và tuyệt vời.