Bff Street Dancer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuối tuần này sẽ được tổ chức một hội nghị của street dance, và hầu hết bạn bè hết sức mình muốn đi và cộng tác để thúc đẩy nó. Do đó, ngoài việc lựa chọn một quần áo đô thị phù hợp, phải giải quyết các câu đố của graffiti mà sẽ đóng vai trò như một tấm áp phích. Tất cả mọi thứ cho sự nghiệp.