BFF Royal vs Hipster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người bạn này công chúa không biết nếu nhìn riêng cái nhìn cổ điển của giới quý tộc, hoặc hiện đại hóa là rất hipsters. Họ đã quyết định thử cả hai cách và xem những gì truyền thông xã hội theo nhận xét của họ. Họ quyết định. Họ gặp nhau.