Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hai người bạn thân muốn thay đổi cái nhìn của bạn, và đã quyết định rằng màu hồng là chủ yếu nhất cả về trang điểm của họ, và quần áo và phụ kiện của mình. Như vậy sẽ là đáng tin cậy hồng Ladys.