Bff Pink Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn thân muốn thay đổi cái nhìn của bạn, và đã quyết định rằng màu hồng là chủ yếu nhất cả về trang điểm của họ, và quần áo và phụ kiện của mình. Như vậy sẽ là đáng tin cậy hồng Ladys.