Bff Makeup Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba cô gái muốn trở thành mang thai rất đẹp ngay cả những ngày cuối tuần với sự giúp đỡ của make-up. Môi, mắt, má ... tất cả mọi thứ có thể thay đổi, tất nhiên, để cải thiện. Cho thấy thống trị nghệ thuật cao quý của ngụy trang trên khuôn mặt.