Bff Autumn Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa thu đã đến và cùng với nó đến những cách khác nhau để mặc tóc, trang điểm và chọn trang phục tương ứng. Không chỉ bởi vì nó trở nên lạnh hơn, cũng như một vấn đề thẩm mỹ. Có một số sắc thái và màu sắc có liên quan đến sự sụp đổ, và có thể đóng góp vào việc bạn "nhìn" hấp dẫn và thú vị hơn.