Besties Lemonade Stand

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn dám nghĩ dám làm này muốn thiết lập một quầy bán nước chanh, họ sẽ cần tiền. Cách duy nhất và tốt nhất để đạt được điều này là bán nước chanh, phục vụ khách hàng đúng cách và tạo ra lợi nhuận đầu tư vào việc cải thiện vị trí và mở rộng nguồn cung thực phẩm.