Best Battle Cover Royale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thú vị này với tùy chọn nhiều người chơi, bạn có hai tùy chọn, đối mặt với những người khác hoặc tiêu diệt zombie trong các phiên hoạt hình để xem ai tiêu diệt số lượng lớn xác sống hơn. Bạn sẽ chỉ phải đi bộ trên sân khấu và bắn mọi thứ muốn cắn bạn.