Belle's New Makeup Trends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Belle muốn nhìn tốt cho các con thú, vì vậy đã quyết định trải qua một khuôn mặt và trang điểm đầy đủ phiên sau đó, sau khi lựa chọn phong cách mà là thích hợp nhất cho cô ấy.