Belle Shopping Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Belle và Adam, sau khi thể hiện tình yêu của mình, đi mua sắm. Đầu tiên cô mua quần áo để gây ấn tượng với anh ấy. Sau đó, ông mua quần áo để gây ấn tượng với cô. Bạn có thể chọn trong cả hai trường hợp và đừng quên tình yêu đó luôn luôn chiến thắng.