Belle Friendship Memories

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Belle nhớ bạn bè của cô từ câu lạc bộ Disney để chọn hợp lý nhất, tạo ra một album ảnh đẹp và kỷ niệm. Sau đó, ra ngoài đi dạo, nhưng trước khi bạn chọn quần áo phù hợp.