Belle City Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Belle là nhàm chán để sống trong một thị trấn nhỏ và quyết định thoát khỏi thành phố lớn, New York. Cho rằng, trước tiên bạn phải điều chỉnh trang điểm và trang phục của họ vào một môi trường đô thị thích hợp.