Beer Pushing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như thể bạn là một bồi bàn chuyên gia, bạn nên trượt tất cả các loại bia này trong các thùng chứa khác nhau có độ cao và độ dày khác nhau bằng một thanh, đảm bảo chúng không đi qua và rơi xuống đất hoặc, đơn giản là không chạm tới vạch đỏ. Bạn có năm cơ hội trước khi họ làm suy thoái bạn thành máy rửa chén.