Beaver Bubbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cách duy nhất để ngăn chặn sự sụp đổ mái trên hai hải ly thân yêu, được chụp quả bóng màu cố gắng hình thành các nhóm ba hoặc nhiều hơn để dần dần biến mất.