Beauty's Royal Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bella, Beauty and the Beast, đã tổ chức một điệu nhảy trong cung điện của mình, bạn sẽ phải gửi lời mời, trang trí phòng và chọn trang phục hoàn hảo cho một đêm đặc biệt.