Beauty's Rock Baroque Real Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sau khi rơi vào tình yêu với một con quái vật, không có gì sợ hãi Bella. Thậm chí không thử một trang điểm và một khía cạnh baroque tràn bề mặt. Đó là, lòe loẹt, quá trớn và không phải ở tất cả tinh tế.