Beautys Bookshop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Beauty and the Beast mở một hiệu sách ở thị trấn, nhưng trước khi ra mắt, phải đặt trật tự, sạch sẽ và chọn trang trí tốt nhất.