Beauty Tailor for Beast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bella Bestia đã quyết định rằng trang phục với quần áo thể tưởng tượng tốt nhất và không ai biết nó tốt hơn so với mình để thiết kế một bộ trang phục mà ông là cực kỳ đẹp trai.