Beauty Styling Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là thời gian để được đẹp. Nhưng không có giá trị gì. Truy cập vào salon thời gian toàn diện hơn và nghiêm ngặt khi bạn thực hiện trên khuôn mặt, làm móng tay, móng chân đẹp và tư vấn cho bạn về các vấn đề thẩm mỹ. Đi ra làm một người phụ nữ mới.