Beat Racer Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn lái một chiếc xe tương lai chuẩn bị để đối mặt với những tình huống khó khăn nhất. Bạn có thể nhảy khi bạn đang ở phía trước với một số gai hoặc một lỗ trên mặt đất. Hoặc ném một tia sét khi bạn cảm thấy bị đuổi bởi một tàu địch lớn. Với rất nhiều tính năng, việc kết thúc trò chơi không phải là không thể, nhưng đó là một thách thức.