Quảng cáo
9.5
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rèn luyện trí óc của bạn với trò tiêu khiển toán học này, nơi bạn phải đặt những con số 1-10 theo đúng thứ tự trong mỗi tế bào.