Bazooka and Monster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây thân nhỏ của Rambo phải tiêu diệt những con quái vật xung quanh mình với bazooka mình. Nhưng nó sẽ không được dễ dàng, bạn phải sử dụng sự khéo léo và trên hết, nhằm mục đích để điều chỉnh rất nhiều.