Bazooka and Monster 2 : Halloween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một ngày đặc biệt đối với những con quái vật như Halloween, bạn không thể bỏ lỡ spoilsport. Trong trường hợp này, nó được trang bị với một bazooka và sở thích của mình là để bắn tất cả những con quái vật đó đi và làm cho thái mỏng thịt, mặc dù điều này nên sắc nét hơn nhiều thiện xạ.